КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

-> Популярните банки в Австрия
-> Популярните банки във Франция
-> Популярните банки в Канада
-> Популярните банки в Германия

Популярните банки в съвременния свят
Според данни на центъра за изучаване на проблемите на кооперациите в Монреал в края на 1996 година кооперативните банки по света са имали активи за 5.586 милиарда американски долара. Тези активи, сравнени с активите на най-големите 1.000 банки в света, съставляват 17,3 %, което означава значително пазарно присъствие. Активите на европейските кооперативни банки са 46,7 % от всичките активи на кооперативните банки по света. Европа като родина на кредитните кооперации продължава да бъде водеща в системата на кооперативния кредит. На второ място е Азия с 44,6 % от активите, докато Северна и Южна Америка имат едва 8,3 %.
В света има 216.616 кредитни кооперации, които имат 299 милиона членове.

Кооперативните банки по континенти
Азия
Европа
Америка
Африка
Австралия
Активи US $ 5.589 милиарда
44,6 %
46,7 %
8,3 %
0,1 %
0,2 %
Членове-кооператори 299 милиона
51,4 %
14,0 %
30,0 %
3,3 %
1,2 %
Брой на кооперациите 216.616
71,8 %
6,8 %
8,7 %
12,4 %
0,2 %

Тъй като популярните банки получават най-голямо разпространение в Европа последващият анализ се концентрира върху тяхното развитие в отделни европейски страни.

В най-общ план различията в отделните европейски страни са:

  • по отношение на структурата на сектора на кооперативните банки (в отделни страни съществуват само селски кредитни кооперации - Холандия, Белгия, Люксембург, Испания, Гърция, Финландия и Щвейцария), селски кредитни кооперации и популярни банки - Австрия, ФРГ, Италия и Франция или само една кооперативна банка - Великобритания). В Австрия, Франция и Италия селските кредитни кооперации и популярните банки са организирани в отделни сектори със собствени централни банки, докато във ФРГ селските кредитни кооперации и популярните банки имат общи регионални централни и една централна кооперативна банка;
  • по отношение на организацията кооперативните банки са обединени в съюзи (в повечето страни кооперациите са организирани в регионални и национални съюзи, в някои страни тези съюзи се занимават директно с банкова дейност - такъв е случаят с някои от регионалните съюзи на селските кредитни кооперации в Австрия);
  • по отношение на големината (наблюдава се голямо разнообразие - от малките селски кредитни кооперации без клонова мрежа в Елзас, Франция и Швейцария до банки със силно развити клонова мрежа, какъвто е случаят с френските и италианските популярни банки;
  • по отношение на пазарния дял (кооперативните банки във Франция имат пазарен дял от около 60 %, измерен като процент от банковите активи във страната, в Холандия и Австрия - около 27-28 %, в Италия и Финландия - около 20 % и във ФРГ около 15 %.