КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

<< [2] [3] [4] [5]

Общо събрание
На 17.април.2010год. в пленарна зала на Общинския съвет ще се проведе редовно годишно общо събрание на кооперацията
Дата: 2010-03-30 Час: 20:52:45

Сайтът функционира
Сайтът функционира от 31.03.2010 г.
Дата: 2010-03-30 Час: 19:43:22

<< [2] [3] [4] [5]