КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

Лихвени проценти за заеми, според размера на дяловото участие
В сила от 16 септември 2008 год.
решение№559/12.09.2008 год.

За заеми със срок до 1година
Съотношение на ДУ/заем
2,50%
5%
10%
15%
20%
Изтегляне на ДУ не по-рано
от срока в месеци, след
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
пълното погасяване на заема
%
%
%
%
%
12 месеца

20.72%

19.72%

16.72%

14.72%

13.72%

24 месеца

20.72%

18.72%

15.72%

13.72%

12.72%

36 месеца

19.72%

18.72%

14.72%

12.72%

8.72%

За заеми със срок до 2години
Съотношение на ДУ/заем
2,50%
5%
10%
15%
20%
Изтегляне на ДУ не по-рано
от срока в месеци, след
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
пълното погасяване на заема
%
%
%
%
%
12 месеца

21.72%

20.72%

16.72%

15.72%

14.72%

24 месеца

21.72%

20.72%

16.72%

14.72%

14.72%

36 месеца

20.72%

19.72%

15.72%

13.72%

11.72%

За заеми със срок до 3години
Съотношение на ДУ/заем
2,50%
5%
10%
15%
20%
Изтегляне на ДУ не по-рано
от срока в месеци, след
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
ЛИХВЕН
пълното погасяване на заема
%
%
%
%
%
12 месеца

21.72%

20.72%

16.72%

15.72%

14.72%

24 месеца

20.72%

20.72%

16.72%

15.72%

13.72%

36 месеца

20.72%

19.72%

15.72%

14.72%

12.72%

За заеми със срок до 5години
Съотношение на ДУ/заем 2,50% 5% 10% 15% 20%
Изтегляне на ДУ не по-рано          
от срока в месеци, след ЛИХВЕН ЛИХВЕН ЛИХВЕН ЛИХВЕН ЛИХВЕН
пълното погасяване на заема % % % % %
12 месеца

21.72%

21.72%

16.72%

15.72%

14.72%

24 месеца

21.72%

21.72%

16.72%

15.72%

14.72%

36 месеца

20.72%

20.72%

16.72%

14.72%

14.72%

ОЛП ОТ 01.11.2011 - 0,22%

Такси за оформяне на документи

  • До 1 година       1,50%
  • До 2 години       2,00%
  • До 3 години       2,50%
  • До 5 години       3,00%